Wat doet LEERKR8?

Privé bijles/studiebegeleiding verzorgen. Mijn begeleiding begint met een vrijblijvend intakegesprek met de leerling en ouder(s). Vastgesteld wordt, welke de hulpvraag is en aan welke begeleiding behoefte is. Ik vertel wat ik voor de leerling kan betekenen en van daaruit start ik mijn begeleiding.

 

Hoe verbeter ik mijn prestaties:

  • Pre-teaching (Ik geef uitleg over de leerstof die op school aangeboden wordt.)
  • Aansluiten bij wat je al goed kunt en weet
  • Zinrijke doelen
  • Krachtig leren omgaan met fouten en mindere cijfers
  • Blijven herhalen van de leerstof: herhaling is de sleutel tot leren

De wil om goed te presteren, zul je uit jezelf moeten halen. Hoe meer een leerling zelf gemotiveerd is en bereid is om de geboden hulp te accepteren, hoe groter de kans op succes is.

Ik werk vanuit inspiratie. Inspireren doe ik door mensen van binnen te raken. Door ze op hun talenten en drijfveren aan te spreken. Hierdoor worden de doelen zinvoller  en de overtuiging wordt sterker. Door je te laten inspireren, versterk je je talenten.

Leerkrachten op de diverse scholen zijn doorgaans blij met de hulp die op deze manier geboden wordt, omdat zij zelf vaak niet aan individuele begeleiding toe komen. Volwassenen (Nederlander of allochtoon) zijn vaak blij dat ze eindelijk de eerste stap gezet hebben.

De hulp vindt plaats in een apart ingerichte ruimte in mijn huis. Altijd in een één op één situatie. In een ontspannen, doch op resultaat gerichte werksfeer. Ik heb ervaring in het lesgeven in alle groepen en in alle vakken van het basisonderwijs. Ook heb ik ervaring in het motiveren van brugklassers en begeleiden bij het plannen/organiseren en maken van hun huiswerk.

Een privé lesuur vindt 1 keer per week plaats steeds op hetzelfde tijdstip. De planning van de lessen vindt in overleg plaats, zodat de leerling zijn sociale contacten kan blijven onderhouden en bijvoorbeeld naar een sport- of andere vrijetijdsclub kan blijven gaan. Tijdens de schoolvakanties zijn er doorgaans geen lessen.

Van tijd tot tijd vindt er een voortgangsgesprek plaats.