Wat doe ik?

-Ik geef privé bijles/studiebegeleiding aan leerlingen van het Basisonderwijs. Ik geef de privélessen voor alle leeftijden en in alle vakken. De meeste vragen gaan uit naar rekenen, spelling, lezen en begrijpend lezen.
-Ik geef privébijles aan leerlingen van de Brugklas. Deze leerlingen begeleid ik met hun huiswerk, het planmatig en gestructureerd werken, omgaan met hun agenda en omgaan met de proefwerkweken. Ik begeleid met het herhalen van de leerstof, omdat herhalen belangrijk is in het leerproces.
-Ik geef privébijles aan volwassenen. Hier ligt de vraag meestal op het gebied van de Nederlandse taal. De Nederlandse taal leren of de grammatica bijspijkeren.
Ik probeer mijn leerlingen te motiveren, te inspireren, om het maximale uit zichzelf te halen.
Omdat ik kleinschalig ben t.o.v. de grote huiswerkinstituten, krijgt elke leerling individuele aandacht, waardoor het leerproces optimaal wordt benut.
De lessen zijn één keer per week op een vooraf vastgesteld tijdstip gedurende het schooljaar. In de schoolvakanties zijn er geen lessen. Elke leerling kan gedurende het hele schooljaar aan de begeleiding beginnen. Mijn ervaring is, hoe eerder in het schooljaar de leerling begint, hoe groter is de kans op resultaat.

 

De hulp kan in verschillende vormen aangeboden worden:

Leerlingen op het niveau van het basisonderwijs:
Bij deze leerlingen ligt de nadruk op de vakken rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen. Belangrijk is pro actief handelen en problemen vóór zijn. Ik herhaal de leerstof op verschillende manieren, ik pas pre teaching toe en ik maak gebruik van verschillende aanschouwingsmaterialen.

Leerlingen op het niveau van het begin van het voortgezet onderwijs:
Bij deze leerlingen gaat het doorgaans om het leren organiseren van het leren, werkroosters maken voor de proefwerkweek, huiswerkplanning, huiswerkcontrole, het aanleren van studievaardigheden. Stimuleren en motiveren van de student, zodat deze inzicht krijgt in zijn sterke en zwakke kanten en hiermee leert omgaan.

Jongvolwassenen en volwassenen:
Deze mensen vinden steeds vaker de weg naar LEERKR8. Hiervoor heb ik rust, tijd en echte belangstelling. Het maakt me enthousiast om individuele mensen te inspireren om het maximale uit hun talenten te halen en zo die talenten te optimaliseren. Overtuiging begint bij jezelf. Echter met behulp en steun van anderen, kom je tot betere prestaties. Alleen ga je misschien harder, maar samen kom je verder.

Jong volwassenen en volwassenen uit het buitenland kunnen bij mij Nederlands leren. Ik maak dan gebruik van diverse methodes. Ook kunt u bij mij terecht om de Nederlandse grammatica opnieuw te leren. In een één op één situatie lukt dat prima.