De leerlingen van groep 8 die bij LEERKR8 begeleiding krijgen, hebben de Cito Eindtoets allemaal naar verwachting, gemaakt. Bij enkele leerlingen is het voorlopig advies zelfs herzien. Deze leerlingen zijn een niveau hoger ingeschaald. Chapeau! Iedereen kan trots zijn op zijn behaald resultaat.

De leerlingen van groep 7 die bij LEERKR8 begeleiding kregen, hebben de Cito Entreetoets gemaakt. Zij wachten nog op hun uitslag.

De brugklassers die bij LEERKR8 begeleiding krijgen, met advies T.L./HAVO, hebben allemaal HAVO advies behaald. Super gedaan. Jullie mogen echt trots zijn op jezelf.

Voor de basisschoolleerlingen loopt het begeleidingsjaar 2015-2016 t/m eind juni 2016.
Voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs loopt de begeleiding t/m de laatste proefwerkweek juli 2016.
We starten het nieuwe begeleidingsjaar op 19 september 2016. Nieuwe leerlingen heet ik van harte welkom.

Juni 2016-06-06