Voor wie is LEERKR8?

– voor leerlingen van groep 3 t/m groep 8  van het basisonderwijs in de vakken: technisch lezen,
begrijpend lezen, taal- spelling, rekenen en het voorbereiden op de Cito-toetsen.
– voor leerlingen van de eerste klassen van het voortgezet onderwijs.
– voor volwassenen die hun kennis van taal en/of rekenen willen optimaliseren.
– voor buitenlandse volwassenen die de Nederlandse taal willen leren.

De wil om aan jezelf te werken is aanwezig, maar je weet niet hoe en waar te beginnen. Dat is logisch. Beter presteren is van veel  factoren afhankelijk. nl. zinvolle doelen, eigen overtuiging, bezielende begeleiding en talent om plezier te hebben. Door mijn individuele benadering en daarbij bezielende inspiratie,  probeer ik de ruimte tot ontwikkeling  van mijn leerlingen zo goed mogelijk te benutten. Dit leidt tot betere prestaties. Hierdoor krijgt de leerling weer meer zelfvertrouwen en een beter gevoel van eigenwaarde.

De aangeboden hulp kan op verschillende manieren geboden worden:

Leerlingen op het niveau van het basisonderwijs:
Bij deze leerlingen ligt de nadruk op de vakken rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen. Belangrijk is pro actief handelen en problemen vóór zijn. Ik herhaal de leerstof op verschillende manieren, ik pas pre teaching toe en ik maak gebruik van verschillende aanschouwingsmaterialen.

Leerlingen op het niveau van het begin van het voortgezet onderwijs:
Bij deze leerlingen gaat het doorgaans om het leren organiseren van het leren, werkroosters maken voor de proefwerkweek, huiswerkplanning, huiswerkcontrole, het aanleren van studievaardigheden. Stimuleren en motiveren van de student, zodat deze inzicht krijgt in zijn sterke en zwakke kanten en hiermee leert omgaan.

Jongvolwassenen en volwassenen
Deze mensen vinden steeds vaker de weg naar LEERKR8. Hiervoor heb ik rust, tijd en echte belangstelling. Het maakt me enthousiast om individuele mensen te inspireren om het maximale uit hun talenten te halen en zo die talenten te optimaliseren. Overtuiging begint bij jezelf. Echter met behulp en steun van anderen, kom je tot betere prestaties. Alleen ga je misschien harder, maar samen kom je verder.